Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

★ Trang chủ ★

★ Chỉ nam ★

Khách tới đây vui lòng:

☆ Không mang truyện ra khỏi đây, không chuyển ver, không làm audio.
☆ Không KY/cue nhân vật ở truyện khác vào.
☆ Comment lịch sự, cả nhà cùng vui.
☆ Bạn lịch sự, chủ nhà mến. Bạn mất nết, chủ nhà múc.

☆ Về PASS, các bạn làm theo hướng dẫn ở ĐÂY
☆ Về cách đọc những chương “kỳ lạ, khó hiểu”, các bạn đọc ở ĐÂY
Wattpad của nhà: @baychimcuadang
KHÔNG comment hỏi về gợi ý pass, thắc mắc về những chương “khó hiểu, kỳ lạ”

Form tìm đồng đội về cùng edit với mình: ĐÂY

Về những thông báo cũng như update tình hình edit/lịch edit, các bạn kéo xuống dưới đọc phần thông báo.

★ Thông báo ★
Ngày update: 31/1/2023

Nội dung bởi Dii: Tuần này chỉ edit Ôn hương, tuần sau tới Xuyên sách nhen.

(Code viền được chia sẻ bởi Sera Hwang)

(Gif được chia sẻ bởi Bếp Tô Lam)